Иво Андриќ – 60 години од Нобеловата награда посветена на библиотеките

Иво Андриќ(1892 -1975) е роден во Долац, покрај Травник–Босна и Херцеговина. Основно училиште завршил во Вишеград, а гимназија во Сараево. Студирал во Загреб, па во Краков и Грац, каде што и докторирал. „Тој е писател со силна имагинација, а истовремено и одличен...