Млади библиотекари

Десетти Општински натпревар на млади библиотекари, 2009 год.

Општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ беше организиран во роднокрајната читална на Библиотеката на ден 16.10.2009 год. со почеток во 11 часот.На општинскиот натпревар зедоа учество ученици од основните училишта од Битола и по еден ученик од училиштата воБистрица,...

Десетти Републички натпревар „Млади библиотекари“

Прво место за претставничката на НУУБ „Св. Климент Охридски“  - Битола, ученичката Емилија Недановска од ОУ „Браќа Миладиновци“ од с. Добрушево на десеттиот Републички натпревар - Млади библиотекари кој се оддржа во библиотката „Гоце Делчев“ во Велес. Читај...

Единаесетти Општински натпревар „Млади библиотекари“

Општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ беше организиран во роднокрајната читална на Библиотеката на 21.10.2010 год. Со почеток во 11 часот. На натпреварот зедоа учество учесници од основните училишта во Битола, с. Бистрица, Новаци и Могила. Прво место на...

Општински натпревар „Млади библиотекари“, 2011

НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола на ден 25.10.2011 год. (вторник) со почеток во 11 часот, организираше Општински натпревар на „Млади библиотекари„ во просториите на Библиотеката. На натпреварот зедоа учество 13 натпреварувачи од основните училишта во Битола,...

Млади библиотекари

НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола, на ден 03.10.2012 година (среда)  го организираше традиционалниот општински натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа во просториите на Библиотеката.На натпреварот земаа учество 15-мина учесници од основните училишта од...

Млади библиотекари 2013

НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола, на ден 07.10.2013 година го организираше традиционалниот општински натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа во просториите на Библиотеката. За потребите на општинскиот натпревар се формираше тричлена комисија и тоа во состав на...

Општински натпревар „Млади библиотекари“, 2014

Во НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола на 14.10.2014 год. (вторник) со почеток во 11 часот, се одржа петнаесеттиот Општински натпревар на „Млади библиотекари“ во просториите на Библиотеката. Натпреварот го организираше Комисија во состав: Јоланда Бошевска -...

републички натпревар „Млади библиотекари“, 31.10.2014 во Велес

На 31. 10. 2014 година, во Велес се одржа 15. по ред Републички натпревар „Млади библиотекари“, организиран од Библиотекарското здружение на Македонија и Локалната библиотека „Гоце Делчев“ од Велес. На натпреварот зедоа учество 22 напреварувачи од цела Македонија. По...

Млади библиотекари

НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола традиционално го организира 17-тиот општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа на ден 14.10.2016 година, во просториите на Библиотеката .На натпреварот учествуваа ученици од основните училишта од Битола и околината...