Списоци со цени – продажба на публикации од капиталните едиции

Сите капитални едиции промовирани последните неколку години и сите поддржани и финансирани изданија на Министерството за култура можат да се купат во Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Подолу наведените едиции, се веќе изложени и пуштени во продажба, за да може секој читател да избере книга за себе од домашната и светската литература.

Книгите ќе можат да се купат секој работен ден од 8 до 16 часот.