СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2024 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ Меморија на градот (заштита и чување на задолжителниот периодичен материјал) – II дел Хортикултурни библиотеки – средба на хортикултурни библиотеки „Мојата Битола” – фотографии и каталог Интерактивни анимациски програми и...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2023 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ Збогатување на книжните фондови за 2023 година; Информациска писменост-користење на бази за учење (E-CRIS-COBISS.net); Биди свој! -Креативни програми за сите возрасти; Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на деца со...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2022 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ Збогатување на книжните фондови за 2022 годинаИновативни програми за сите возрасни во мултифункционална читалница – библиотеки УНЕСКО Агенда 2030Библиотечните услуги во време на КОВИД-19 и други кризни ситуации – едукативни работилници...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2009 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Збогатување на книжните фондови;Нови членски карти;Обезбедување на книжниот фонд;Библиотеките во Битола;Каталог на одделение за деца;„Од ризницата на стари книги во битолско“ – мултимедијално CD – втора фаза;Осовременување на одделот за заштита и...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2010 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Збогатување на книжните фондови;Библиотеките во манастирите и црквите во Битолско – посета и увид на предвидените манастири и цркви;Научна средба по повод патрониот празник Свети Климент Охридски – 1100 години од смртта на свети Наум Охридски;Нови членски карти –...