Светски ден на книгата 2024

Честитка на еден од највозрасните читатели (90) години.Преку активности поврзани со програмите Трето доба Библиотеката ги поканува сите читатели без оглед на возраста да се вклучат во нејзините...
Промоција на книгата „Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

Промоција на книгата „Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

Универзитет „Св.Климент Охридски“ – БитолаФакултет за администрација и менаџмент на информациски системи – БитолаПОКАНА ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА„Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“ – автор доц.д-р Валентина Илиева.20.09.2012...
Повторно отворена Австриската библиотека во Битола

Повторно отворена Австриската библиотека во Битола

На 20 септември 2012 беше потпишана спогодбата за соработка помеѓу Сојузното министерство за европски и меѓународни работи на Република Австрија и Националната институција Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола за трајно користење на донираните книги...