Промоција на книгата „Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

Промоција на книгата „Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

Универзитет „Св.Климент Охридски“ – БитолаФакултет за администрација и менаџмент на информациски системи – БитолаПОКАНА ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА„Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“ – автор доц.д-р Валентина Илиева.20.09.2012...
Повторно отворена Австриската библиотека во Битола

Повторно отворена Австриската библиотека во Битола

На 20 септември 2012 беше потпишана спогодбата за соработка помеѓу Сојузното министерство за европски и меѓународни работи на Република Австрија и Националната институција Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола за трајно користење на донираните книги...
Посета на студентите од Педагошки факултет – Германски јазик и книжевност од Битола

Посета на студентите од Педагошки факултет – Германски јазик и книжевност од Битола

Студентите ид 1 и 4 година,  професорките доц.д-р Валентина Илиева и   проф. д-р Јаготка Стрезовска  при Педагошкиот факултет –  Германски јазик и книжевност – Битола на ден 27.09.2012 година ја посетија Библиотеката.Посетата беше искористена за...