Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

НУУБ „Св. Климент Охридски“ организира предавање на тема „Дигитализација на библиотечниот материјал – предизвици и можности„ (предавач Мирољуб Стојановиќ, Народна библиотека на Р. Србија)

НУУБ „Св. Климент Охридски“ организира предавање на тема „Дигитализација на библиотечниот материјал – предизвици и можности„ (предавач Мирољуб Стојановиќ, Народна библиотека на Р. Србија)

Како дел од програмите за постојано професионално усовршување и стекнување на библиотечни компетенции, НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола организира предавање на тема „Дигитализација на библиотечниот материјал - предизвици и можности “ за библиотекари од регионот и...

НУУБ „Св. Климент Охридски“ започнува едукативни работилници за академско пишување

НУУБ „Св. Климент Охридски“ започнува едукативни работилници за академско пишување

НУУБ „Св. Климент Охридски“ стартува со нов циклус предавања и работилници наменети за подигање на компетенциите за пишување на стручните трудови на средношколците, студентите, како и сите кои се заинтересирани за акакдемско пишување. Првото предавање е организирано...

Другаруваме со книгите и се забавуваме со учениците од „Св. Кирил и Методиј“ – Логоварди

Другаруваме со книгите и се забавуваме со учениците од „Св. Кирил и Методиј“ – Логоварди

На ден 16.12.2022, другарувавме со учениците од I до V одделение од подрачното основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ - Логоварди. Овие прекрасни дечиња ја посетија нашата библиотеката заедно со нивните наставнички Жаклина Веловска, Жанета Петровска и Сузана Бијелиќ....

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека