Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Поделени ваучери на учениците од ОУ „Даме Груев“ – Битола

Поделени ваучери на учениците од ОУ „Даме Груев“ – Битола

Со љубов за Македонија од учениците на ОУ „Даме Груев" - Битола и наставничката Катерина Солаковска. На учениците им поделивме бесплатни ваучери за зачленување во Библиотеката. Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB...

Развој на хортикултурна мрежа во РС Македонија

Развој на хортикултурна мрежа во РС Македонија

Хортикултурните библиотеки се нов тренд во библиотечното работење, поддржан од Интернационалната федерација на библиотеки ИФЛА (International Federation of Library Association) и составен дел на Агенда 2030 на Обединетите нации, која промовира програми за развој на...

ОТВОРЕНА ДНЕВНА СОБА ВО БИБЛИОТЕКАТА

ОТВОРЕНА ДНЕВНА СОБА ВО БИБЛИОТЕКАТА

Во просториите на Универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола денес беше пуштена во употреба Дневна соба за сите читатели која ќе успее на едно место да ги поврзи локалната заедница, науката, културата и библиотеката. Дневната соба им овозможува на...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека