Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Работна средба со директорката на Гимназијата „Јосип Броз Тито“

Работна средба со директорката на Гимназијата „Јосип Броз Тито“

На ден 13. 09. 2022 година м-р Фатма Бајрам Аземовска - Раководител од областа на развој на библиотекарството, меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста оствари работна средба со директорката Лидија Споа на СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Битола на која...

Ваучери за учениците од I година во Гимназијата „Јосип Броз Тито“

Ваучери за учениците од I година во Гимназијата „Јосип Броз Тито“

НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола ги посети учениците од СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ и им подели ваучери за едногодишна бесплатна членарина во нашата библиотека. Учениците имаа можност да се запознаат со сите активности кои ги нуди нашата библиотека. Место каде...

Доделени ваучери во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола

Доделени ваучери во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола

На ден 13.09.2022 година НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола ја продолжи кампањата за доделување на Ваучери за едногодишна бесплатна членарина за сите ученици од прва година од средните училишта. Имавме можност да се дружиме со учениците од прва година од СОТУ „Ѓорѓи...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека