Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКИ – СРЕДБА НА ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКАРИ

ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКИ – СРЕДБА НА ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКАРИ

Во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, 22.05.2024.год. кога се одбележува Денот на биодиверзитетот  се одржа Средба на хортикултурни библиотеки од РС Македонија, проект одобрен од Министерството за култура. Во Агендата на настанот беа вклучени предавачи м-р Јелена...

ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКИ БИТОЛА 2024 – ИЗЛОЖБА

ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКИ БИТОЛА 2024 – ИЗЛОЖБА

Како дел од програмата на средбата на хоритикултурни библиотеки поставена е изложба на учениците од III-6 одд.: Меланија Величковска, Андреа Влкановска, Михаил Дуковски, Јована Кочевска, Марија Марковска, Мила Николоска, Никола Петревски, Дамјан Пишмановски и Матеј...

Примери за добра практика од областа на хортикултурата на повеќе библиотеки од РС Македонија

Примери за добра практика од областа на хортикултурата на повеќе библиотеки од РС Македонија

На Вториот дел од стручната средба беа споделени примери на повеќе библиотеки од областа на хортикултурата, Скопје, Пехчево ,Охрид, Кочани, Струмица и многу други кои зборуваа за различни содржини и програми како што се работилници со најмладите (расадување на семиња...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека