Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Подарени над 60 книги од проектот „Подари книга од наш автор“

Подарени над 60 книги од проектот „Подари книга од наш автор“

На 19.5.2022 година на нашите драги читатели во НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола им подаривме книги, кои писателите ги подарија како дел од проектот „Вечери на креативноста“. Им благодариме на писателите Вера М. Самарајнин (Благојевиќ), Билјана Андоновска, Ивана...

Втора вечер на креативност „Подари книга од наш автор“

Втора вечер на креативност „Подари книга од наш автор“

НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола во соработка со невладината организација „ДОГМА“ започна со реализирање на проектот „Вечери на креативноста“, одобрен од Министерство за култура на Република Северна Македонија. На 18.05.2022 година во Хотел Театар се реализира...

Читај ми од „Поетска читанка“ со учениците од ООУ„Стив Наумов“ – Битола

Читај ми од „Поетска читанка“ со учениците од ООУ„Стив Наумов“ – Битола

На 19.5.2022 година се одржа работилница со учениците од четврто одделение од ООУ„ Стив Наумов“ - Битола кои со својата наставничка Марија Шарковска ја посетија нашата библиотека. Прво учениците ни прочитаа од книгата „Поетска читанка“ - избор на македонската и...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека