Општински натпревар „Млади библиотекари“, 2011

Општински натпревар „Млади библиотекари“, 2011

НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола на ден 25.10.2011 год. (вторник) со почеток во 11 часот, организираше Општински натпревар на „Млади библиотекари„ во просториите на Библиотеката. На натпреварот зедоа учество 13 натпреварувачи од основните училишта во Битола,...
Млади библиотекари

Млади библиотекари

НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола, на ден 03.10.2012 година (среда)  го организираше традиционалниот општински натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа во просториите на Библиотеката.На натпреварот земаа учество 15-мина учесници од основните училишта од...
Млади библиотекари 2013

Млади библиотекари 2013

НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола, на ден 07.10.2013 година го организираше традиционалниот општински натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа во просториите на Библиотеката. За потребите на општинскиот натпревар се формираше тричлена комисија и тоа во состав на...
Општински натпревар „Млади библиотекари“, 2014

Општински натпревар „Млади библиотекари“, 2014

Во НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола на 14.10.2014 год. (вторник) со почеток во 11 часот, се одржа петнаесеттиот Општински натпревар на „Млади библиотекари“ во просториите на Библиотеката. Натпреварот го организираше Комисија во состав: Јоланда Бошевска –...
републички натпревар „Млади библиотекари“, 31.10.2014 во Велес

републички натпревар „Млади библиотекари“, 31.10.2014 во Велес

На 31. 10. 2014 година, во Велес се одржа 15. по ред Републички натпревар „Млади библиотекари“, организиран од Библиотекарското здружение на Македонија и Локалната библиотека „Гоце Делчев“ од Велес. На натпреварот зедоа учество 22 напреварувачи од цела Македонија. По...
Млади библиотекари

Млади библиотекари

НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола традиционално го организира 17-тиот општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа на ден 14.10.2016 година, во просториите на Библиотеката .На натпреварот учествуваа ученици од основните училишта од Битола и околината...