Содржини на културата, нематеријалните културни добра и улогата на библиотеката во функцијата на културниот туризам

Содржини на културата, нематеријалните културни добра и улогата на библиотеката во функцијата на културниот туризам

Централен експертски состанок само за членовите на мрежата „Библиотеки на нашата средина“ 30.5 – 1.6.2023. во бањата Врујци – Акредитиран семинар во библиотеките од февруари 2023 година Тимот на организацијата „ИнтернетКлуб“ – Србија, водени од...
Професионализација на библиотечниот кадар како услов за извршување на квалитетни библиотечни задачи, но и стекнување со работни компетенции за креирање на нови и креативни библиотечни програми

Професионализација на библиотечниот кадар како услов за извршување на квалитетни библиотечни задачи, но и стекнување со работни компетенции за креирање на нови и креативни библиотечни програми

Професионализација на библиотечниот кадар е услов за извршување на квалитетни библиотечни задачи, но и стекнување со работни компетенции за креирање на нови и креативни библиотечни програми.За таа цел оваа година претставник на НУУБ „Св. Климент Охридски“ библиотекар...
Посета на учениците од II одд. од ООУ „Елпида Караманди“

Посета на учениците од II одд. од ООУ „Елпида Караманди“

Денес нашата библиотека ја посетија учениците од второ одделение од ООУ „Елпида Караманди“ со наставничките Фанче Јошевска, Лилјана Јошевска и Гордана Угриновска. Библиотекарите од нашата библиотека на учениците им ги претставија одделите, магацините со книги, музејот...
Читање на сказни од Браќата Грим на германски и македонски јазик

Читање на сказни од Браќата Грим на германски и македонски јазик

На ден 31.05.2023 година учениците од германската секција при ОУ „Даме Груев“ – Битола со наставничката Данијела Босилковска учествуваа на настанот насловен „Литературно читање на сказни од Браќата Грим на германски и македонски јазик“. Учениците презентираа за...
Реални приказни од едни животни борци

Реални приказни од едни животни борци

На 31 мај во книжарницата Book’s House се одржа четвртата работилница од проектот „Биди свој! Креативни програми за сите возрасти“ на тема „Фиктивни – реални приказни“. Овој проект е поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија....
Кафе и книга од наши локални писатели

Кафе и книга од наши локални писатели

„Кога луѓето се радосни, секогаш се добри; кога луѓето се добри, не се секогаш радосни.“ извадок од книгата „Сенката на добриот човек“ – кратки поучни приказни од Златко Жоглев. Уште како студент уживав во неговите предавања, затоа што секој негов збор беше...