Панел дискусија на тема „Улогата на  библиотекарот : предизвици и успешни практики”

Панел дискусија на тема „Улогата на библиотекарот : предизвици и успешни практики”

Како дел од Третата меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – Конференција за библиотеки, архиви и музеи (ЛАМ), Црна Гора, 2022 година, организиран од Националната библиотека на Црна Гора „Ѓурѓе Црнојевиќ“ и Здружението на библиотекари на...
Трета меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – ЛАМ, Црна Гора

Трета меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – ЛАМ, Црна Гора

На 17 и 18 мај во Националната библиотека на Црна Гора „Ѓурѓе Црнојевиќ“ во Цетиње се одржа Третата меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – ЛАМ, Црна Гора, 2022 година. За време на дводневната конференција, насловена „Европски насоки за...
Меѓународен ден на биолошката разновидност

Меѓународен ден на биолошката разновидност

По повод Меѓународниот ден на Биолошката разновидност во просториите на НУУБ „СВ. Климент Охридски“ – Битола се реализира настан под наслов „Природа убавина“, гости беа учениците од четврто одделение од О.У. Стив Наумов – Битола со наставничката Наташа...
Подарени над 60 книги од проектот „Подари книга од наш автор“

Подарени над 60 книги од проектот „Подари книга од наш автор“

На 19.5.2022 година на нашите драги читатели во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола им подаривме книги, кои писателите ги подарија како дел од проектот „Вечери на креативноста“. Им благодариме на писателите Вера М. Самарајнин (Благојевиќ), Билјана Андоновска,...
Втора вечер на креативност „Подари книга од наш автор“

Втора вечер на креативност „Подари книга од наш автор“

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола во соработка со невладината организација „ДОГМА“ започна со реализирање на проектот „Вечери на креативноста“, одобрен од Министерство за култура на Република Северна Македонија. На 18.05.2022 година во Хотел Театар се...