Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Активности со учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Битола

Активности со учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Битола

Нашата библиотека цела оваа недела ја посветети на децата и реализира низа активности, во кој акцент се стави на другарувањето со книгата и правото на децата за пристап на информации и подобро образование. На 23.11.2023 нашата библиотека ја посетија учениците од второ...

Патување низ Библиотеката

Патување низ Библиотеката

Денес нашата библиотека ја посетија учениците од III-2 и III-3 одделение од ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола со наставничките Наташа Алабаковска Апчевска и Роза Георгиевска.Посетата ја започнавме со посета на детскиот оддел, потоа го разгледавме музејот. Учениците имаа...

Другаруваме со учениците од ООУ и ПОУ „Тодор Ангелевски“ – Битола

Другаруваме со учениците од ООУ и ПОУ „Тодор Ангелевски“ – Битола

Денес нашата библиотека ја посетија учениците од второ одделение од ООУ и ПОУ „Тодор Ангелевски“ - Битола и Стрелиште со наставничките Виолета Рајчовска, Мирјана Кимова и Рената Велјановска образовен асистент. Посетата ја започнавме со посета на детскиот магацин,...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека