Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Од книга до претстава – Да ги оживееме бајките и приказните – 1

Од книга до претстава – Да ги оживееме бајките и приказните – 1

На 26 февруари, НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола, го одбележа Меѓународниот ден на раскажување на бајки заедно со учениците од прво а и б, и ученици од деветто одделение од ООУ„Св. Кирил и Методиј“- Битола. Бајките се еден од најомилените литературни жанрови во...

Читаме гласно – на сите да им биде јасно

Читаме гласно – на сите да им биде јасно

Библиотеката продолжува со кампањата за читањето на глас и меѓународниот ден на раскажување на бајки. Читањето на глас во комбинација со раскажување е клучна метода за развивање на читачки и говорните навики и постигнување на успех во училиштето, како и стекнување на...

Во магичниот свет на приказните

Во магичниот свет на приказните

Оваа недела НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола го одбележува Денот на бајките- 26 февруари со низа активности. Првата активност ни беше со учениците од четврто одделение од ООУ„Даме Груев“ - Битола.Тие не поведоа во светот на бајките и приказните преку прекрасни...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека