Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Изложба во холот на Библиотеката по повод Патрониот празник

Изложба во холот на Библиотеката по повод Патрониот празник

По повод Патрониот празник во холот на Библиотеката од денеска е поставена тематска изложба насловена „Библиотеката за градот во 2023“. Изложбата содржи; - Дробен печат во НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола - „Св. Климент Охридски“ - Битола во периодичните и...

Посета на библиотеката на дел од учениците од ITcrowd MK

Посета на библиотеката на дел од учениците од ITcrowd MK

На ден 27.11.2023 година не посетија дел од учениците од ITcrowd MK. Тие направија интересно поврзување на поимот библиотека и библиотека во компјутерската наука. „Библиотека” доаѓа од латинскиот збор „liber“, што значи „книга“. Како што знаеме, библиотеката е зграда...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека