Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Поделени ваучери на учениците во Државното музичко училиште

Поделени ваучери на учениците во Државното музичко училиште

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола им посака среќен почеток и на учениците кои се запишани во прва година во средното „Државното музичко училиште“ – Битола, поделувајќи им ваучери за едногодишна бесплатна членарина во нашата библиотека. Дел од учениците ни кажаа...

Презентација и работна средба на библиотекари од НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола и библиотеката „Тими Митко“ – Корча, (Р.Албанија)

Презентација и работна средба на библиотекари од НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола и библиотеката „Тими Митко“ – Корча, (Р.Албанија)

Во Корча е реализиран проектот „Билатерална соработка на библиотекари и презентација на библиотечни програми во услови на пандемија (Ковид-19) - искуства на македонски и албански библиотекари во Корча“ каде што беа разменети искуства од областа на библиотечното...

Ваучери за учениците од прва година од СОУ„Таки Даскало“

Ваучери за учениците од прва година од СОУ„Таки Даскало“

НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола им посака среќен почеток и на учениците кои се запишани во прва година во СОУ„Таки Даскало“ - Битола поделувајќи им ваучери за едногодишна бесплатна членарина. Дел од учениците ни кажаа дека веќе се членови во нашата библиотека и...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека