Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Тест фаза од проектот „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time …“

Тест фаза од проектот „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time …“

Продолжуваме со тест фазата од проектот "Sasas Jekhvar Jekh-Once upon a time ... Во моментот се спроведува тест фаза - односно се врши тестирање пред печатење и објавување на Европската книга на бајка. Сите 32 приказни ќе бидат тестирани од страна на ученици роми и...

Донација на книги ВО ДОМ Софија

Донација на книги ВО ДОМ Софија

Магијата продолжува. Директорот на НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола м-р Бојан Стефановски и м-р Фатма Бајрам Аземовска, советник библитекар денеска по повод Патрониот празник на Библиотеката исто така донираа книги во Приватната установа за социјална заштита на...

Донација на книги во Хоспис Сју Рајдер Битола

Донација на книги во Хоспис Сју Рајдер Битола

Директорот на НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола м-р Бојан Стефановски и м-р Фатма Бајрам Аземовска, советник библитекар денеска по повод Патрониот празник на Библиотеката донираа книги во Хоспис Сју Рајдер - Битола. Донирањето на книги во Хосписот покажува поддршка...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека