Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Другаруваме со книгите

Другаруваме со книгите

Денес нашата библиотека ја развеселија првачињата од ООУ „Стив Наумов“ - Битола, кои не посетија заедно со нивните одделенски наставнички Марија Кочовска и Дијана Христовска. Во светот на библиотеката, децата можеа да уживаат во новите светови од книгите кои ги избраа...

Промоција на книгата „ПРЕСЕК“ од Маја Трајковиќ

Промоција на книгата „ПРЕСЕК“ од Маја Трајковиќ

Автобиографската книга „Пресек” на Маја Трајковиќ Маја Трајковиќ, професор по француски и италијански јазик и книжевност, библиотекар, м-р по менаџмент во образование, рецензент за учебници по француски јазик, авторка на книгите „Мрачен и светол дом” и романот за деца...

Благодарност – радост

Благодарност – радост

„Нека срцето ти чука во ритамот на срцето на вселената. Во благодарното срце и душа е целото твое богатство“ – Силвана Илиевска

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека