Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Содржини на културата, нематеријалните културни добра и улогата на библиотеката во функцијата на културниот туризам

Содржини на културата, нематеријалните културни добра и улогата на библиотеката во функцијата на културниот туризам

Централен експертски состанок само за членовите на мрежата „Библиотеки на нашата средина“ 30.5 - 1.6.2023. во бањата Врујци - Акредитиран семинар во библиотеките од февруари 2023 година Тимот на организацијата „ИнтернетКлуб“ - Србија, водени од експертот за...

Четврта меѓународна конференција на библиотекари, архивисти и музеолози – Libraries, archives and museums conference (LAM) Montenegro

Четврта меѓународна конференција на библиотекари, архивисти и музеолози – Libraries, archives and museums conference (LAM) Montenegro

Професионализација на библиотечниот кадар е услов за извршување на квалитетни библиотечни задачи, но и стекнување со работни компетенции за креирање на нови и креативни библиотечни програми.За таа цел оваа година претставник на НУУБ „Св. Климент Охридски“ библиотекар...

Еко пријателска мобилност

Еко пријателска мобилност

Денес како дел од Еразмус + проектот „Еко-пријателска мобилност“ се одржа Фестивал за еко-мобилност. Ученици и родители од завршните одделенија од основните училишта „Ѓорѓи Сугарев“, „Даме Груев“ и „Трифун Пановски“ - Битола возеа велосипеди од спортската сала „Боро...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека