Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Библиотеката дел од првиот академски час

Библиотеката дел од првиот академски час

„Библиотеката е „срце на Универзитетот“ која во континуитет ги следи современите трендови и е дел од големото општество кое точи знаење. Нашата библиотека има за цел да биде логистичка поддршка на образовната, научната и истражувачката работа на Универзитетот и да им...

1 октомври – Меѓународен ден на старите лица

1 октомври – Меѓународен ден на старите лица

НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола го одбележа 1 октомври - Меѓународниот ден на старите лица со донација на над шеесеттина наслови во Приватната установа за социјална заштита на стари лица - Дом Софија. Книгите ги предаде директорот на НУУБ „Св. Климент Охридски“ -...

17-та „Роднокрајна средба со битолските писатели“

17-та „Роднокрајна средба со битолските писатели“

На ден 29. 09.2022 година се одржа 17-тата „Роднокрајна средба со битолските писатели“ на која присуствуваа: Елизабета Јончиќ, Добре Тодоровски, Љубе Митрејчевски, Сања Видановска-Мучкајева, Михајло Свидерски, Славица Свидерски, Кире Неделковски, Златко Жоглев,...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека