Во брошурата можат да се прочитаат резултатите од реализацијата на проектот ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?

Проектот е во рамки на програмата клучна акција 204 – Стратешки партнерства за образование на возрасни, клучна акција 204– Стратегиски партнерства за образование на возрасни, финансирана од Европската комисија преку Еразмус + програмата.

Линк до брошурата