СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2024 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

 1. Меморија на градот (заштита и чување на задолжителниот периодичен материјал) – II дел
 2. Хортикултурни библиотеки – средба на хортикултурни библиотеки
 3. „Мојата Битола” – фотографии и каталог
 4. Интерактивни анимациски програми и доживотно учење за корисниците во просториите на „Дневна соба на градот“
 5. Библиотечна соработка и учество во библиотечниот проект „Култура во движење“
 6. Библиографија на „Библиотечен тренд“ (2003 – 2023) – списание на НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола
 7. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка СОBIЅЅ 3
 8. Креативни работилници за деца со попреченост
 9. Намалување на дигиталната сиромаштија
 10. (Деветнаесетта) Роднокрајна средба на тема „Низ страниците на една книга“
 11. Културни манифестации во НУУБ „Свети Климент Охридски“ – Битола
 12. Летна школа за дигитална писменост
 13. „Не за врсничкото насилство!“ – едукативни програми за спречување врсничко насилство
 14. Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на деца со попреченост – добри практики
 15. Четврт стручен собир на факултетските библиотеки „Доживотно учење и професионално усовршување во библиотечната дејност“
 16. Збогатување на книжните фондови за 2024 година

ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

 1. „Библиотечен тренд“, 2 броја
 2. „19. Роднокрајна на средба на битолските писатели во Македонија – Зборник на излагања“

МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

 1. Претставување на Република Северна Македонија на Меѓународниот саем на книгата во Лајпциг, Германија

ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ

 1. Меѓународна соработка од областа на имплементација на евроинтегративните процеси во библиотечното работење – „EURO EDU POINT“ (информативно европско катче)

ИНВЕСТИЦИИ

 1. Набавка на инвертер клима уреди
 2. Набавка на опрема за нов проект за потребите на заедницата „Дневна соба на градот“
Информации

Објавено на

12/02/2024