БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

 1. Збогатување на книжните фондови за 2023 година;
 2. Информациска писменост-користење на бази за учење (E-CRIS-COBISS.net);
 3. Биди свој! -Креативни програми за сите возрасти;
 4. Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на деца со попреченост;
 5. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршлка COBISS 3;
 6. Библиографија на изданија на НУ УБ „Свети Климент Охридски“- Битола, од основањето до 2023 година;
 7. Меморија на градот (заштита и чување на задолжителниот периодичен материјал);
 8. Нови иновативни и анимациски програми за сите возрасти во Дневна соба на градот – стручна средба на библиотекари од регионот (програмите од УНЕСКО Агенда 2030);
 9. Иновативни и анимациски програми за трето доба 65+ во „Дневна соба на градот“;
 10. Трет стручен собир на факултетските библиотеки – „Автоматизација на библиотечните процеси како процес за подигање на квалитетот на студирањето на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;
 11. Културни манифестации во НУ УБ „Свети Климент Охридски“ – Битола;
 12. Организирање Слем поезија со учество на млади талентирани поети/учесници;
 13. Хортикултурни библиотеки – развојна мрежа на хортикултурни библиотеки во РСМ.

ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

 1. Библиотечен тренд;
 2. 18.Роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија-ЗБОРНИК НА ИЗЛАГАЊА

МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

 1. Претставување на Република Северна Македонија на Меѓународниот саем на книгата во Лајпциг, Германија;
 2. Учество во стручни средби во организација на Градската библиотека „Иван Горан Ковачиќ“ во Карловац, Хрватска;
 3. Учество на 4. Меѓународна конференција на библиотекари, архивисти и музеолози во Цетиње, Црна Гора.