СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2018 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

  1. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3;
  2. Збогатување на книжните фондови за 2018 година;
  3. 12. Роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија, Тркалезна маса на тема: „Мултикултурализмот – судбинска определба на роднокрајните писатели во Македонија“;
  4. Опрема и материјали за заштита и репрографија;
  5. Дигитални сликовници за секое дете;
  6. Поетски перформанси од млади автори 2.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ЗА СОРАБОТКА СО УНЕСКО

  1. Учество на манифестацијата „Денови на македонската култура“ во Трелеборг, Шведска;
  2. Претставување на 20 изданија на библио

Информации

Објавено на

24/01/2022