СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2014 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

  • „Библиотечен тренд“ 2 броја;
  • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 2 и COBISS 3;
  • Откуп на раритетни книги за потребите на музејската библиотечна поставка;
  • Збогатување на книжните фондови за 2014 година;
  • Деветта роднокрајна средба на битолските роднокрајни писатели од Македонија – „Зборник на излагања“;
  • Осовременување на одделот за заштита и репрографија;
  • Претставување на Библиотеката преку промоција на книги и изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола до денес, во Варшава, Полска;
  • Учество на годишната конференција на Интернационалната федерација на библиотекарските асоцијации во Лион, Франција;
  • Довршување на градежните работи на доградениот потпокрив на објектот.
Информации

Објавено на

24/01/2022