СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2013 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

  • „Библиотекарството во Битола“ ‐ книга 2 ‐ Национална установа ‐ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ‐ Битола ‐ историја и развој;
  • „Библиотечен тренд“1 број;
  • Санација на подрумските простории на старата зграда на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Битола;
  • Говорот на брановите ‐ проект наменет за лица со оштетен слух и говор;
  • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 2;
  • Членски карти IV фаза;
  • Збогатување на книжните фондови за 2013 година;
  • Откуп на раритетни;
  • Претставување на 30 изданија и изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола до денес во Берлин, Германија;
  • Претставување на 30 изданија и изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола до денес во Цирих, Швајцарија.
Информации

Објавено на

24/01/2022