СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2011 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

 • Група автори „Значајни личности за Битола – наука и образование
 • „Библиотечен тренд“ 1 број
 • „Битолски книжевни паметења“
 • Соработка со Националната библиотека на Мадрид, Шпанија
 • Соработка со Националната и свеучилишна књижница од Загреб, Хрватска
 • Соработка со Јавната библиотека во Амстердам, Холандија
 • Учество на годишната конференција на Интернационалната федерација на библиотекарски асоцијации во Сан Хуан, Порторико
 • Збогатување на книжните фондови за 2011 година
 • Тркалезна маса – шеста традиционална средба со битолските писатели
 • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 2
 • Изработка на нови членски карти – трета фаза
 • Библиотеките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
 • Меѓународни активности на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола
Информации

Објавено на

24/01/2022