СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2010 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

 • Збогатување на книжните фондови;
 • Библиотеките во манастирите и црквите во Битолско – посета и увид на предвидените манастири и цркви;
 • Научна средба по повод патрониот празник Свети Климент Охридски – 1100 години од смртта на свети Наум Охридски;
 • Нови членски карти – втора фаза;
 • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 2;
 • Тркалезна маса: „Петта традиционална средба со битолските роднокрајни писатели од Македонија“;
 • „Петта роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија“ – зборник на излагања;
 • Персонална библиографија – едиција „Познати личности“;
 • Битола во старата периодика;
 • Обезбедување на книжниот фонд – втора фаза;
 • „Книгата е достапна до сите вас“ – II фаза;
 • „Повоените писатели низ македонската периодика по втората светска војна“ (I дел);
 • Осовременување на Одделот за заштита и репрографија;
 • Одбележување 150 години од отворањето на првото читалиште во Битола;
 • Значајни личности за Битола – образование;
 • Библиотечен тренд;
 • Конзервација и реставрација на фасадите на Библиотеката;
 • Ентериерна реконструкција на новото крило на Библиотеката (втора фаза);
 • Учество на годишната конференција на Интернационалната федерација на библиотекарските асоцијации во Гетебург, Шведска;
 • Претставување на Библиотеката и промоција на книгите „Библиотеките во Битола“ и „Библиотеките во манастирите во Битолско“ во Турција;
 • Претставување на Библиотеката и промоција на книгата „Библиотеките и манастирите во Битолско“ во Чешка;
 • Претставување на Библиотеката, изданија на Библиотеката и роднокрајните автори во Хрватска;
 • Изложба на изданијата на Библиотеката во Универзитетската библиотека „Исик“ во Истамбул, Турција.
Информации

Објавено на

24/01/2022