СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2009 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

 • Збогатување на книжните фондови;
 • Нови членски карти;
 • Обезбедување на книжниот фонд;
 • Библиотеките во Битола;
 • Каталог на одделение за деца;
 • „Од ризницата на стари книги во битолско“ – мултимедијално CD – втора фаза;
 • Осовременување на одделот за заштита и репрографија;
 • „Четврта роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија“ – Зборник на излагања -;
 • „Тркалезна маса“ Четврта традиционална средба со битолските роднокрајни писатели од Македонија;
 • Информативен водач низ периодиката во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола;
 • Заштита на ретки и стари книги во Битола и битолско;
 • Изградба на поткровје над рамните тераси на библиотеката;
 • Ванчо Николески – од ракопис до книга (втора книга);
 • Замена на старата дограма на фасадите на објект на НУУБ “Св. Климент Охридски“ – Битола.
Информации

Објавено на

24/01/2022