Библиотектите низ светот во служба на народот

Библиотеките се суштински дел од нашата социјална инфраструктура. Тие го поттикнуваат ангажманот на заедницата и социјалните услуги, а тоа значи дека тие природно придонесуваат за целите кои се фокусирани на луѓето.  Библиотеките ширум светот ја пренаменија својата работа и застанаа на страна на заедницата помагајќи во сите сегменти, преку следниве 17-те цели за одржлив развој (SDGs) на ОН :

 Библиотектите во служба на народот- Честопати, обезбедувајќи бесплатни ресурси, народните библиотеки се вистински застапници на цели за одржлив развој 1: Без сиромаштија. За време на пандемијата, многу библиотеки направија чекор нанапред, користејќи ги нивните простори како засолништа. Други ги претворија своите простори во центри за дистрибуција на храна, работејќи на цели за одржлив развој 2: Нулта глад.

Додека COVID-19 поттикна многу библиотеки навистина да се фокусираат на цели за одржлив развој 3: Добро здравје и благосостојба. Оваа цел веќе беше поставена пред пандемијата. Тука како пример, можат да се замат шкотските библиотеки, кои ја започнаа својата кампања „Здравје на полица“ за подобро да ги опремат училиштата со информации поврзани со здравјето.

Со огромното количество ресурси и информации што ги обезбедуваат, библиотеките активно работат и на цели за одржлив развој 4: Квалитетно образование. Исто така, нудењето пристап до технологија, Wi-Fi и обука за медиумска писменост помага да се премости дигиталниот јаз и да се намалат нееднаквостите ( цели за одржлив развој 10).

 Заштитници на планетата- Кога станува збор за животната средина, библиотеките прават многу. Без разлика дали се работи за ангажирање екологисти во домот, за следење на нивната LEED сертификација или за хостирање на годишни програми за Денот на планетата Земја, библиотеките нудат примери кои треба да се следат во нивните заедници. Сите овие програми се клучни за овозможување на цели за одржлив развој 7: Достапна и чиста енергија, стратегија SDG 12: Одговорна потрошувачка, SDG 13: зачувување на климата, SDG 14: живот под вода и SDG 15: живот на копно.

 Овозможувачи на просперитет- Кога станува збор за SDG 8: Пристојна работа и економски раст и SDG 9: Индустриски иноватори и инфраструктура, библиотеките имаат огромен придонес. Овие институции (и сите ресурси што ги нудат) се отскочна даска за студенти, чираци, иноватори и претприемачи. Библиотеките, исто така, им помагаат на имигрантите на нивниот пат кон државјанство, опремувајќи ги со вистинските вештини за да придонесат за нивните нови заедници.

Библиотеките докажаа дека се катализатори за економски, социјален и еколошки раст во рамките на нивните заедници, а тоа ги прави клучни придонесувачи за SDG 11: Одржливи градови и заедници. На истиот начин, со овозможување на заедниците со медиумска писменост и други извори на образование, библиотеките го промовираат развојот на мирот, правдата и силните институции (SDG 16).

 Библиотекарските здруженија го отвораат патот за одржлив развој- Водејќи го патот за библиотеките во различни региони, библиотечните здруженија очигледно размислуваат за ЦОР и како да им овозможат на своите членови да ги исполнат. Всушност, многу од нив имаат артикулирани мандати, најдобри практики и алатки за да се осигураат дека библиотеките ги имаат ресурсите што им се потребни за да започнат или да ги прошират своите напори.

Информации

Објавено на

15/02/2022