Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Обука за користење на COBISS системот за полесно пребарување на стручна литература

Обука за користење на COBISS системот за полесно пребарување на стручна литература

Знаејќи дека развојот на општеството е заснован врз основа на целокупното знаење на човештвото, библиотеките имаат клучна улога во зачувувањето и пренесувањето на сето тоа знаење. Денес библиотеките не можат потполно да ја одиграат својата улога доколку нивното...

Состанок во рамки на проектот: Sasas Jekhvar Jekh. Once upon a time – and now

Состанок во рамки на проектот: Sasas Jekhvar Jekh. Once upon a time – and now

На ден 10.11.2022 година, вработените м-р Фатма Бајрам Аземоска и м-р Јелена Петровска остварија работна средба во Министерството за култура на Република С. Македонија со раководителката на одделението за библиотечна дејност, Љумтурије Зајази и други претставници од...

Другаруваме со учениците од ООУ „Св.Климент Охридски“ – Битола

Другаруваме со учениците од ООУ „Св.Климент Охридски“ – Битола

Прошетките низ нашата библиотека ги продолжуваме со учениците од трето одделение од ООУ „Св. Климент Охридски“ - Битола. Тие ни дојдоа заедно со нивните наставнички Пандора Алексова Запаренко и Жанета Лутовска и образовните асистенти Кристиана Неделковска Ќуриќ и...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека