Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Професионално усовршување – „Дигитализација на библиотечниот материјал – Предизвици и можности“

Професионално усовршување – „Дигитализација на библиотечниот материјал – Предизвици и можности“

Во НУУБ „Св. Климент Охридски“ како дел од годишните програми за усовршување на библиотечниот кадар во библиотеката и пошироко е организирано предавање од информатичарот и долгогодишниот раководител на ИТ сектор од Народна библиотека на Р.Србија од Београд, Мирољуб...

Новогодишни желби и пораки

Новогодишни желби и пораки

Новогодишните празници се време кога сите може да се радуваме и да посакуваме нашите желби да бидат реалност. Детските срца се секогаш најискрени, тие не сакаат многу. И една мала работа нив ги прави најсреќни. НУУБ „Св. Климент Охридски“ денес ги слушна желбите на...

Подари честитка – Новогодишната магија започна!

Подари честитка – Новогодишната магија започна!

Во рамки на активностите по повод Патрониот празник на ООУ „Даме Груев“ - Битола, ученици од Централното и подрачното училиште во изминатиот период изработија Новогодишни честитки од рециклиран материјал, кои вчера со пригодна приредба им ги подарија на ученици од ООУ...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека