Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Панел дискусија на тема „Улогата на  библиотекарот : предизвици и успешни практики”

Панел дискусија на тема „Улогата на библиотекарот : предизвици и успешни практики”

Како дел од Третата меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози - Конференција за библиотеки, архиви и музеи (ЛАМ), Црна Гора, 2022 година, организиран од Националната библиотека на Црна Гора „Ѓурѓе Црнојевиќ“ и Здружението на библиотекари на Црна...

Трета меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – ЛАМ, Црна Гора

Трета меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – ЛАМ, Црна Гора

На 17 и 18 мај во Националната библиотека на Црна Гора „Ѓурѓе Црнојевиќ“ во Цетиње се одржа Третата меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози - ЛАМ, Црна Гора, 2022 година. За време на дводневната конференција, насловена „Европски насоки за...

Меѓународен ден на биолошката разновидност

Меѓународен ден на биолошката разновидност

По повод Меѓународниот ден на Биолошката разновидност во просториите на НУУБ „СВ. Климент Охридски“ - Битола се реализира настан под наслов „Природа убавина“, гости беа учениците од четврто одделение од О.У. Стив Наумов - Битола со наставничката Наташа Костовска. На...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека