Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

 

Настани

 

Кажи нешто убаво или не кажувај ништо

Кажи нешто убаво или не кажувај ништо

„Денес сè се купува и продава. Дури и она за кое луѓето мислат дека нема цена. Тоа обично е и најевтино“ - „Диво месо“ од Горан Стефановски. „Диво месо“е семејна драма во која темата е распаѓањето на едно предвоено македонско семејство. Распаѓањето е условено од...

Дегустација на книги со здружението на дијабетичари

Дегустација на книги со здружението на дијабетичари

На ден 16.04.2024 година во просториите на Интимен театар се одржа дегустација на книги со претставниците на Здружението на дијабетичари - Битола. Концептот на "дегустација на книги" е метафоричен и претставува начин на организирање на настани или активности кои имаат...

Читањето не е само добра забава

Читањето не е само добра забава

Со итроштините на нашиот „Итар Пејо“ другарувавме со учениците од четврто одделение од ООУ „Стив Наумов” – Битола. Нашата посета ја насочивме кон јакнење и развивање на индивидуалните чувства и доживувања во однос на дадена поетска лирска творба која ја читаа...

Информации:

 

Начини на пребарување на книги

  • Пребарување книги на WEB страната на Библиотеката преку COBISS+ платформата;
  • Користење на online сервисот Мојот COBISS (Мојата библиотека);
  • Пребарување и резервација на книги преку мобилната апликација mCOBISS, достапна за Android и IOS оперативните системи

 

Историја на библиотеката

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Услуги кои ги нудиме

  • Годишна членска карта
  • Општи информации за Библиотеката, условите за користење, фондовите и услугите;
  • Упатување при користењето на каталозите (каталози со картончиња и автоматизиран каталог OPAC);
  • Упатување при користење на секундарни извори на информации (индекси, библиографии и сл.);
  • Библиографски пребарувања за определени теми од различни области преку печатени и електронски извори на информации.

Зачленување

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.

Броевите зборуваат за нас

 

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека