1-ви март е Меѓународен ден „Гушнете го библиотекарот“, помалку позната прослава која заслужува широко да се почитува. Библиотекарите помагаат да дознаеме повеќе со наоѓање книги и информации, прегледување, организирање, објаснување, водење програми или проширување на збирките итн!