Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола распишува јавен повик до сите заинтересирани читатели за учество во проектот „Креирај – слемирај“.

Во рамки на проектот, учесниците ќе имаат работилници.

Дел од темите кои ќе се обработуваат на слем-поезија се:

– иселувањето на младите

– невработеноста кај младите

влијанието на политичкиот систем

– семејството како вредност за младите

– љубовта

– Социјалната исклученост

– социјалните медиуми и сл.

Учесниците ќе имаат можност да учат за:

• значењето и употребата на слем поезија

• да го развијат креативниот потенцијал

• да работат на својот настап

• активно да учествуваат на натпреварот

• да учествуваат во Збирка поезија со своја оригинална песна

Заинтересираните учесници можат да се пријават на е-маил: nuub.bitola@gmail.com, со назнака „Креирај – слемирај“. Повикот ќе трае до 1 август 2023 година.

Проектот е поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Избраните учесници ќе учествуваат прво на работилниците, потоа ќе следи слем натпревар и најдобрите текстови ќе бидат објавени во книга.

Слем поезијата, исто така позната како поезија на говорен збор, е динамичен и ориентиран кон изведба стил на поезија што потекнува од 1980-тите. Се карактеризира со неговиот фокус на изговорениот збор, личното изразување и ангажираноста со публиката.

Во слем поезијата, поетите ги изведуваат своите дела во живо на сцената, често во натпреварувачки средини познати како поезија слемови. Овие слемови прикажуваат повеќе поети кои наизменично ги презентираат своите оригинални песни, обично во одреден временски рок (обично три минути). Претставите ги оценува панел или публика, која ги оценува поетите врз основа на нивната испорака, содржина и емоционално влијание.

Слем поезијата често се осврнува на широк спектар на теми, вклучувајќи социјални и политички прашања, лични искуства, идентитет, љубов и различни аспекти на човековата состојба. Поетите користат жив јазик, ритмички обрасци и моќна испорака за да ја воодушеват публиката и ефективно да ја пренесат својата порака.

Она што ја издвојува слем поезијата е нејзиниот акцент на изведбата и ангажираноста на публиката. Поетите користат гласовна модулација, гестови, изрази на лицето и говор на телото за да го подобрат влијанието на нивните зборови. Публиката игра активна улога, одговарајќи со аплауз, пукање или гласно охрабрување за време на изведбата.

Слем поезијата се здоби со популарност ширум светот како форма на уметничко изразување и активизам. Обезбедува платформа за маргинализирани гласови, поттикнува дијалог и создава моќно заедничко искуство преку изговорениот збор.

Facebook link

Објавено од: Слободан Пачовски
20 Jun, 2023