Со итроштините на нашиот „Итар Пејо“ другарувавме со учениците од четврто одделение од ООУ „Стив Наумов” – Битола. Нашата посета ја насочивме кон јакнење и развивање на индивидуалните чувства и доживувања во однос на дадена поетска лирска творба која ја читаа учениците од лектирата. Со оваа активност направивме “Подвижен мост” помеѓу читањето на глас, прераскажувањето и разговорот.

Секој треба да чита на глас, затоа што бенефитот од читањето на глас е голем, особено во таа возраст.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook