Денес 23.5.2022 год. продолжи нашиот проект „Читај ми!“, со учениците од 4 одделение од ОУ„Стив Наумов“ – Битола, заедно со нивната наставничка Гордана Трифуновска. Најпрво учениците ни прочитаа песни од збирката „Сон на тркала“ од писателот Стојан Тарапуза, потоа учениците нацртаа прекрасни цртежи за летото и летниот распуст.

Facebook link