Новиот проект на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, „Читај ми“ го започнуваме со учениците од четврто одделение од ООУ„Стив Наумов“ – Битола со своите наставници Наташа Костовска и Никола Пискачев. Овие дечиња гласно ни прочитаа извадоци од лектирата за четврто одделение „Ѕвездени перничиња“ од Славка Манева, со што покажаа дека навистина знаат добро да читаат. Потоа учениците ги цртаа годишните времиња, со што ни оставија прекрасни цртежи за спомен.

Facebook link