На 18.05.2022 година се одржа работилница со учениците од прво одделение при ООУ „Стив Наумов“- Битола и нивната наставничка Марија Кочовска. Работилницата ја водеше библиотекарката Јасминка Кочевска која на овие ученици им прочита песнички и сказни за овошјето и зеленчукот. После разговорот за книгата и читањето, тие ни ги нацртаа нивните најомилени овошки и зеленчуци.

Facebook link