На 19.5.2022 година се одржа работилница со учениците од четврто одделение од ООУ„ Стив Наумов“ – Битола кои со својата наставничка Марија Шарковска ја посетија нашата библиотека. Прво учениците ни прочитаа од книгата „Поетска читанка“ – избор на македонската и светската поезија за деца. Потоа, бевме креативни и направивме прекрасни цртежи.

Facebook link