Библиотеката продолжува со кампањата за читањето на глас. Придобивките од гласното читање се согледуваат секојдневно, практикувајќи правилна дикција и користење на интерпункциските знаци при гласното читање. Придобивките ги претставивме на денешната работилница со учениците од четврто одделение во ООУ “Коле Канински” – Битола. На работилницата учениците ни ги прочитаа на глас творби кои сами ги напишаа.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook