➡️Под мотото “Црвени, жолти, зелени, сини, во различни бои се чувствата мои”

Центарот за поддршка и помош на деца и лица со попреченост “Сложувалка Срце” 🧩❤️ во соработка со НУУБ ,,Климент Охридски” ја реализира петтата работилница од проектот ,,Книгата 📖– прозорец кон светот🖼️“ поддржан од Министерството за култура на РСМ, преку која се докажа дека како што е забавно патувањето за време на летниот распуст забавно може да биде и читањето 🏖️📔.

➡️На работилницата преку читање на раскази од четирите психолошки прирачници за деца:

„Кога Мешко се лути 🦔😡 “ ,

„Кога Ушко се плаши 🐇🤢“,

„Кога Сончка е среќна🦌😄

„Кога Летко е тажен🐦😭

од едициијата „Железница на чувствата“ од авторката Христина Стефановска.

Преку неколкуте активности како полнење на шишиња со течност во боја од страна на децата – учесници според емоцијата која ја чувствуваат (црвена за лутина, жолта за среќа, зелена за страв и сина за тага), топење на коцки мраз кои ги претставуваат лошите емоции со прскалки полни со топла вода, ритмичка игра за поделба на среќата со користење на банани 🍌 чија боја е жолта како онаа на среќата,

децата со типичен и атипичен развој од претшколска и школска возраст кои учествуваа на работилницата научија како да ги препознаваат четирите доминантни емоции кај себе и кај другите, направија увид во причинителите на емоциите, открија конструктивни начини за справување со емоциите и како да ги канализираат на креативен начин, научија нови начини на забава и рекреација и создадоа навика за корисно структурирање на слободното време❤️💛💚💙.

➡️На работилницата децата учесници се разладуваа со сладолед и летно овошје

🍦🍉 и нивната насмевка на лицата со која ги испративме беше доказ дека на работилницата доминираше емоцијата на срничката Сончка која во расказите е секогаш среќна и ја означува жолтата емоција – среќа

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook