Учениците од прво до петто одделение од ООУ„Гоце Делчев“ – Битола, на 1 и 2 декември ја посетија нашата библиотека. Тие имаа можност да се запознаат со нашата библиотеката и да научат многу нови работи поврзани со книгите, списанијата, весници и сите магични работи кои се кријат во светот на библиотеката.

Бидејќи во ООУ„Гоце Делчев“ покрај македонските има и паралелки кои учат на албански, учениците има можност да видат дека во нашата библиотека има фонд на книги кои се и на албански јазик.

Ви благодариме за посетата!!!

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook