Продолжуваме со тест фазата од проектот “Sasas Jekhvar Jekh-Once upon a time …

Во моментот се спроведува тест фаза – односно се врши тестирање пред печатење и објавување на Европската книга на бајка. Сите 32 приказни ќе бидат тестирани од страна на ученици роми и не-роми, на возраст од 7 – 11 години и возрасни роми и не-роми. Исто така ќе се изврши и рангирање на бајките.

Проектот е кофинансиран од Европската комисија преку Еразмус + програмата и координиран од германската организација „Југендстил“. Партнери се организации од Германија, Бугарија, Грција, Унгарија, Романија, Србија и Турција.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook