На ден 12.04.2024 како дел од теренската студентска пракса во посета на НУУБ „Св. Климент Охридски “ – Битола, ни беа дојдени студентите од прва година при Бизнис академија Смилевски – БАС Битола под водство на студентскиот координатор Николовски Божидар.

На оваа посета студентите имаа можност да се запознаат со работата на библиотеката, нејзините оддели и придобивките од користењето на стручната литература при изработката на нивните семинарски трудови.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook