На 15.11.2023 година во просториите на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола организираме семинар на д-р Ранко Рајовиќ, автор на NTC програмата. Семинарот е наменет за родители и наставници и сите што се вклучени во детскиот раст и развој. На овој семинар сите учесници ќе научат и осознаат методи и техники со кои директно влијаат врз позитивниот развој на децата, преку игри што се лесно применливи во секојдневието.

Повеќе информации за семинарот може да добиете на следниот линк:

https://www.facebook.com/events/1067669087581505?active_tab=about

и формулар за пријавување на семинарот:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqUXwt3izu4FMaVQ0gC7HEvpUwVB5o2Fy0l8_yPwWgN5YrjQ/viewform?fbclid=IwAR3Dak72Zfu0KETOhars5rZEmyAqvE2IAYaPxgotFwztdJneuaJwjRHnsSI