Почитувани корисници и драги читатели!

Ве известуваме дека НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола започна со ревизија на библиотечниот фонд од Магацин II формат, тековен број од 1-19899.

Од 11.06.2024 – 28.06.2024 нема да може да се позајмува од овој опсег, туку само да се враќаат веќе позајмените книги пред почетокот на Ревизијата.

Ве молиме за Ваше разбирање и соработка за време на овој процес.

Со почит,

Вашата библиотека!