На ден 15. 02. 2022 година, во просториите на Библиотеката се реализира работна средба со членовите на Локалниот младински совет од општина Битола предводени од претседателката Ивана Атанасовска и други млади советници со директорот на НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола м-р Бојан Стефановски и м-р Фатма Фатма Бајрам Аземовска раководител од областа на Развој на библиотекарството, меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста. На средбата се разговараше за воспоставување на соработка во интерес на младите од општина Битола.

Facebook link