четврток на 25.04.2013 во 18.30 часот

во Салата за промоции во

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола

со воведен збор од
Н. Е. Dr. Thomas-Michael Baier
Амбасадор на Р.Австрија во Р. Македонија